2006/Jun/19

ข้าบลอคไม่ได้ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ไม่เป็นไนไรครับ มีเวปใไม่ http://www.mythland.org/ ตอนนี้ เป็น staff อยู่ ก็มีเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน ผมใช้ชื่อ MIB ครับ เข้ามาศึกษาได้เลยครับ ก็คงไม่ต้องบอกว่าเกี่ยวกับอะไร คลิกเลยครับ

เขมูอารยธรรม ที่ยังคงมีการจารึกจากการค้นพบของ พันเอก เจมส์ เชอร์ ชวาร์ด จากอาณาจักร มู สู่อินเดีย ที่เชื่อว่า ผู้อพยพจากทวีป ที่สูญหาย (มู) ได้มาตั้งรกรากจากอินเดีย สู่ ไอยคุปต์ จาก ไอยคุปต์ สู่ วิหาร ซีไน (Sinai) ที่โมเสส ได้สร้างประวัติเอาไว้ จาก โมเสส สู่คัมภีร์ของเอชรา (Ezra) ถูกแปล เมื่อ 800 ปีต่อมา การค้นพบ หลักฐาน จารึก ถึง อายรธรรม สาบสูญ แห่งนี้ ก็มีการถอดรหัส จารึกนี้เอาละครับ จากจารึก นาอะคัล ที่ค้นพบในอินเดีย อันที่จริง จารึกแห่งนาอะคัลนี้ เขียนโดยสัญลักษณ์และอักขระนากา (Naga) จากตำนานกล่าวกันว่า เขียนขึ้นที่แผ่นดินมู จารึกนี้ ได้ถูกนำเข้ามาที่พม่าก่อนแล้วจึงนำมาที่อินเดีย ดีนะที่ไม่อยู่ที่พม่ามาก่อน เป็นเวลา 15,000 ปี ยาวมาก ต่อมา ก็ขอถอดรหัส สัญลักษณ์ ของจารึกหน่อยละกัน (เป็นนักสัญลักษณ์วิทยาตั้งแต่เมื่อไหร่)

ภาพที่ 1 เส้นตรงหลายเส้นวางซ้อนกัน ในแนวนอน เป็นสัญลักษณ์ ของอวกาศ ส่วนสัญลักษณ์ของพญานาค 7 เศียร เคลื่อนตัวอยู่ในอวกาศ วงกลม ที่ล้อมรอบอยู่นั้นหมายถึง เอกภพ จิตนาการเหลือร้าย


ภาพที่ 2 วงกลมเป็นรูปลักษณ์ของดวงอาทิตย์ ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่รวบรวมความเชื่อทั้งมวลของพระเจ้า ส่วนเส้นตั้งฉากจากดวงอาทิตย์ เป็นสัญลักษณ์แห่งพลัง ที่สัมพันธ์พลังแสงสว่างแห่งโลก ที่ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวและให้แสงสว่างแก่โลกครับ

ภาพที่ 3 เส้นหยักฉากจากดวงอาทิตย์ เป็นพลังงานความร้อนของโลก ซึ่งให้แก่โลกครับ

ภาพที่ 4 พลังงานแห่งดวงอาทิตย์ก็เกี่ยวพันของชีวิตบนโลกพลังที่ส่องมายังโลก ต่อสิ่งมีชีวิต เป็นที่มาของสิ่งมีชีวิตนั่นเอง จากแสงที่ส่องมานี้ ก็ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตในที่สุดครับ เหลือเชื่อทำไปได้

ภาพที่ 8 อธิบายถึง การยกขึ้นของภูเขา และการก่อตัวของอากาศ ต้นต่อมาจากไฟและแมลงสการับ (Scarab : แมลงปีกแข็งชนิดหนึ่ง อาศัยอยู่ในดิน และเป็นสัญลักษณ์แห่งการฟื้นคืนชีพ นึกถึงเรื่อง มัมมี่) ของชาวไอยคุปต์ ที่ได้จาก ชาวนาอะคัล  

ภาพที่ 1 ภาพนี้ ดูจะเป็นที่น่าสนใจที่สุดครับ ซึ่งพบเห็นได้ในจารึก แห่งนาอะคัล ภาพนี้พรรณนาถึงการมาจุติของมนุษย์บนพื้นโลก ณ ดินแดนมู ภาพนี้สามารถแยกอธิบายได้เป็นส่วนย่อยดังนี้คือ

1.1 ดอกบัว เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของมู รูปสี่เหลี่ยม กำหนดขึ้นโดยชาวมูโบราณ ในทางศาสนา
1.2 ใบไม้ 3แฉก สัญลักษณ์ทางตัวเลขของมู ซึ่งแทนด้วยแผ่นดินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
1.3
อักษรศักดิ์สิทธิ์ เอ็ม ตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์แห่งมู อักษรเอ็ม –M อ่านได้ว่า มู(Moo) มา(ma) แม่ (mather)แผ่นดิน(land) สนาม(Field) ประเทศ (Country)และ ปาก (Mouth)สัญลักษณ์เหมือนภาษาญี่ปุ่นยังไม่ก็ไม่รู้
1.4
เตา สัญลักษณ์แห่งการคืนชีพ หมายถึง การปรากฏหรือการคืนพลัง หมายถึงการปรากฏของแผ่นดิน
1.5
สัญลักษณ์แห่งน้ำที่ล้อมรอบด้วยน้ำทวีปมู อารยธรรมสาบสูญ กับ กับจารึกแห่งนาอะคัล
1.6 เคห์ มนุษย์คนแรก เคห์ (Keh) หรือกวางกระโดด สัญลักษณ์นี้พบบ่อยครับ ในนาอะคัล เป็นสัญลักษณ์ของมนุษย์คนแรก จากพลังการกระโดดของมัน ภาพนี้ พบในหลายที่ ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ ใน นครวัด ก็มี

2006/Jun/19

ทดสอบระบบหน่อยครับ

2006/May/31

สถาปัตยกรมปิรามิด

เราพบว่าในเวลาห้าปีที่ป่านมารปทรงปิรามิดได้อิทธิพลอย่างชัดเจนในชีวิตของเราและแม้แต่เรื่องคำศัพท์ ผ้คนมากมายกำลังรับรู้เรื่องปิรามิดอย่างจริงจัง จากสื่อหนังสือนิตยสาร หนังสือพิมพ์

โรเบิร์ต บรุช เคาซินส์ ผู้เนสถาปนิกได้พบว่าลูกที่เขาออกแบบอาคาร ทรงปิรามิด

เคาซินต์ ได้สร้างปิรามิดแห่งหนึ่งที่มาลิบู ในแคลิฟอร์เนีย โครงสร้างถูกต้องแม่นยำมาก และงานให้พบังงานอย่างเต็ที ประบการณ์ทำสมาธิบางครั้งก็สร้างความน่าปละหลาดใจ พลังงานที่สรางขึ้นมาในปิรามิดสง 9.1 4เมตร นี้มีอยู่อย่างสูงยิ่ง

สามารถสร้างการตอบสนองออรามิเตอร์อยางมีพลัง โดยการวมจุดวามเข้มข้นของลำแสงแห่งกระแสพลังงานทะลุฝ่ามือทั้งสองของเขา และพุ่งตรงไปยังออรามิเตอร์ที่ระยะ 6.7 เมตร

ศูนย์วิวัฒานาการทางจิต ในแคลิฟอร์เนีย ได้วางแปลนระดับแกนหลักสำคัญเพื่อกิจกรรมี่เป็นการสำแดงออกแห่งการพัวพันกันทางสังมที่สภาพมีชีวิตชีวา ที่ศูนย์ต่อชุมชน

ความสัมพันธ์ตามธรรมชาติของปิมิด กับพลังานธรรมชาติ เป็นการเกี่ยเนื่องที่สำญในการออกแบบปิรามิด ฤดูกาลต่าง ๆ และความสัมพันธ์ของโลกกบพระอาทิตย์ทำให้ปิรามิด เป็นเสมือนจุดศูนย์กลางสำหรับ การเข้าใจความสำพันธ์ของมนุษย์กับจักรวาล ลักษณะการสร้างอาคาร ทางจิตที่ชัดเจน ปิรามิด เป็นเสมือนกับหม้อสะสมกำลังไฟฟ้า ชั้นแรกเป็นพืนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน มีครัว ห้องรับประทานอาหาร ห้องน้ำ และห้องนอน มีทางออกไปข้างนอกโดยตรง สู่พื้นที่พักผ่อนและสวน ชั้นสองขึ้นไปได้ด้วยบันไดวนและอยู่ที่ระดับหน่งในสามของปิรามิต พื้นที่ส่วนนี้ใช้ทำกิจกรรมการพัฒนการจตกับครอบครัว เป็นพืนที่ที่มีความเข้มข้นแห่งพลังชีวิต แต่ละคนจะใช้พื้นที่ซึ่งวางตำแหน่งตามระดับการทำงานของพลังงานที่ต้องการ

เหนือขึ้นไปโดยตรง เป็นระดับชั้นที่สาม คือเรือนกระจก ใช้พัฒนาสวนของครอบครัวเบื้องต้น ในเวลา 12 เดือนในหนึ่งปี บ้านนี้ยังมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยร่วมแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อเนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ให้ผลิตพลังงานไฟฟ้า ในบ้านปิรามิด มอเตอร์ อีเอ็มเอ เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานโดยอาศัยหลักการเปลี่ยนรูปแม่เหล็กไฟฟ้า ที่ไม่ต้องการพลังงานแก๊ส หรือน้ำมัน การหมุนเวียนรูปแบบตัวโดยไม่ต้องการพลังงานแก๊สหรือน้ำมันเชื้อเพลิง หมุนเวียนพลังงานด้วยตัวเอง และสร้างขึ้นมาอย่างไมสูญเปล่า ระบบกรผลิตทางอินทรีย์ในตัวเอง ที่ผลิตส่วนประกอบอันมีคุณค่า เป็นผลผลิตใน ตอนสุดท้าย ซึ่งจะเป็นตัวย่อยสลายผลผลิตที่เป็นของแข็ง

การออกแบบอาคารทรงปิรามิด ประโยชน์จากลักษณะต่าง ๆมากมาย ทางวิทยาศษสตร์อภิปรัชญา ความสะดวกของโยคะ การทำสมาธิ การฝังเข็ม การบำบัดสถานรักษาทัศนคติแก่นแท้ทางจิตในทางบวก ศิลปะการรบ เช่น ไต้ฉี (ธงใหญ่) และการปฏิบัติอื่น ๆ

เมตาพาร์ทเมนต์ (METAPARTMENT) ที่พักอาศัยยุคใหม่ ตั้งอยู่ในที่ใดที่เหมาะสมทั้งสิ้น ปิรามิดเหล่านี้มีความลับของความรู้เรื่องจักรวาลอยู่ และดังนั้นจึงอยู่ในที่เหมาะสมสำหรับรับบุคลิกภาพยุคใหม่ ที่ใช้เป็นที่อาศัย ผุ้อาศัยในโครงสร้างอพาร์เม้ต์ ปิรามิด จะไม่ต้องออกจากบ้าน และเดินทางไปยังศูน์กลางที่แยกออกไป เพื่อการพันาการศูนย์กลางชุมนนี้เป็น 2 ด้าน ซึ่งให้พื้นที่กว้างวางสำหรับการร่วมกิจกรรมพัฒนาทางอภิปรัชญา ในกลุ่ม


edit @ 2006/05/31 15:41:18