2006/May/31

สถาปัตยกรมปิรามิด

เราพบว่าในเวลาห้าปีที่ป่านมารปทรงปิรามิดได้อิทธิพลอย่างชัดเจนในชีวิตของเราและแม้แต่เรื่องคำศัพท์ ผ้คนมากมายกำลังรับรู้เรื่องปิรามิดอย่างจริงจัง จากสื่อหนังสือนิตยสาร หนังสือพิมพ์

โรเบิร์ต บรุช เคาซินส์ ผู้เนสถาปนิกได้พบว่าลูกที่เขาออกแบบอาคาร ทรงปิรามิด

เคาซินต์ ได้สร้างปิรามิดแห่งหนึ่งที่มาลิบู ในแคลิฟอร์เนีย โครงสร้างถูกต้องแม่นยำมาก และงานให้พบังงานอย่างเต็ที ประบการณ์ทำสมาธิบางครั้งก็สร้างความน่าปละหลาดใจ พลังงานที่สรางขึ้นมาในปิรามิดสง 9.1 4เมตร นี้มีอยู่อย่างสูงยิ่ง

สามารถสร้างการตอบสนองออรามิเตอร์อยางมีพลัง โดยการวมจุดวามเข้มข้นของลำแสงแห่งกระแสพลังงานทะลุฝ่ามือทั้งสองของเขา และพุ่งตรงไปยังออรามิเตอร์ที่ระยะ 6.7 เมตร

ศูนย์วิวัฒานาการทางจิต ในแคลิฟอร์เนีย ได้วางแปลนระดับแกนหลักสำคัญเพื่อกิจกรรมี่เป็นการสำแดงออกแห่งการพัวพันกันทางสังมที่สภาพมีชีวิตชีวา ที่ศูนย์ต่อชุมชน

ความสัมพันธ์ตามธรรมชาติของปิมิด กับพลังานธรรมชาติ เป็นการเกี่ยเนื่องที่สำญในการออกแบบปิรามิด ฤดูกาลต่าง ๆ และความสัมพันธ์ของโลกกบพระอาทิตย์ทำให้ปิรามิด เป็นเสมือนจุดศูนย์กลางสำหรับ การเข้าใจความสำพันธ์ของมนุษย์กับจักรวาล ลักษณะการสร้างอาคาร ทางจิตที่ชัดเจน ปิรามิด เป็นเสมือนกับหม้อสะสมกำลังไฟฟ้า ชั้นแรกเป็นพืนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน มีครัว ห้องรับประทานอาหาร ห้องน้ำ และห้องนอน มีทางออกไปข้างนอกโดยตรง สู่พื้นที่พักผ่อนและสวน ชั้นสองขึ้นไปได้ด้วยบันไดวนและอยู่ที่ระดับหน่งในสามของปิรามิต พื้นที่ส่วนนี้ใช้ทำกิจกรรมการพัฒนการจตกับครอบครัว เป็นพืนที่ที่มีความเข้มข้นแห่งพลังชีวิต แต่ละคนจะใช้พื้นที่ซึ่งวางตำแหน่งตามระดับการทำงานของพลังงานที่ต้องการ

เหนือขึ้นไปโดยตรง เป็นระดับชั้นที่สาม คือเรือนกระจก ใช้พัฒนาสวนของครอบครัวเบื้องต้น ในเวลา 12 เดือนในหนึ่งปี บ้านนี้ยังมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยร่วมแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อเนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ให้ผลิตพลังงานไฟฟ้า ในบ้านปิรามิด มอเตอร์ อีเอ็มเอ เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานโดยอาศัยหลักการเปลี่ยนรูปแม่เหล็กไฟฟ้า ที่ไม่ต้องการพลังงานแก๊ส หรือน้ำมัน การหมุนเวียนรูปแบบตัวโดยไม่ต้องการพลังงานแก๊สหรือน้ำมันเชื้อเพลิง หมุนเวียนพลังงานด้วยตัวเอง และสร้างขึ้นมาอย่างไมสูญเปล่า ระบบกรผลิตทางอินทรีย์ในตัวเอง ที่ผลิตส่วนประกอบอันมีคุณค่า เป็นผลผลิตใน ตอนสุดท้าย ซึ่งจะเป็นตัวย่อยสลายผลผลิตที่เป็นของแข็ง

การออกแบบอาคารทรงปิรามิด ประโยชน์จากลักษณะต่าง ๆมากมาย ทางวิทยาศษสตร์อภิปรัชญา ความสะดวกของโยคะ การทำสมาธิ การฝังเข็ม การบำบัดสถานรักษาทัศนคติแก่นแท้ทางจิตในทางบวก ศิลปะการรบ เช่น ไต้ฉี (ธงใหญ่) และการปฏิบัติอื่น ๆ

เมตาพาร์ทเมนต์ (METAPARTMENT) ที่พักอาศัยยุคใหม่ ตั้งอยู่ในที่ใดที่เหมาะสมทั้งสิ้น ปิรามิดเหล่านี้มีความลับของความรู้เรื่องจักรวาลอยู่ และดังนั้นจึงอยู่ในที่เหมาะสมสำหรับรับบุคลิกภาพยุคใหม่ ที่ใช้เป็นที่อาศัย ผุ้อาศัยในโครงสร้างอพาร์เม้ต์ ปิรามิด จะไม่ต้องออกจากบ้าน และเดินทางไปยังศูน์กลางที่แยกออกไป เพื่อการพันาการศูนย์กลางชุมนนี้เป็น 2 ด้าน ซึ่งให้พื้นที่กว้างวางสำหรับการร่วมกิจกรรมพัฒนาทางอภิปรัชญา ในกลุ่ม


edit @ 2006/05/31 15:41:18

Comment

Comment:

Tweet